020 – 261 2876 info@burobentheimer.nl

Energielabels en EP adviezen voor bedrijfspanden

Buro Bentheimer is gecertificeerd om energielabels op te stellen voor bedrijfspanden in Amsterdam maar ook buiten de regio Amsterdam Amstelland. Een pandeigenaar is verplicht om een energielabel te overleggen bij verkoop en verhuur van een gebouw. Het energielabel geeft in één oogopslag weer hoe het gesteld is met de energieprestatie van uw pand. Het doel van het energielabel is eigenaren en gebruikers te stimuleren hun gebouw energiezuiniger te maken.

Sinds januari 2021 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er is een nieuwe norm ingevoerd (NTA 8800) ter vervanging van de vorige norm en daarmee is ook een nieuw energielabel ingevoerd. De energie prestatie van een pand wordt voortaan uitgedrukt in kWh/m2. De NTA 8800 is uitgebreider dan de vorige norm. Omdat meer variabelen een rol spelen wordt de energieprestatie van een pand nauwkeuriger uitgedrukt in het energielabel.

Voor kantoren groter dan 100m² geldt dat ze voor 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. Anders kan het pand niet meer gebruikt worden als kantoor.
Naast het opstellen van energielabels hebben wij veel ervaring in het opstellen van energie prestatie (EP) adviezen om energie te besparen en het comfort in uw bedrijfspand te verhogen.

Een EP maatwerkrapport van uw bedrijfspand biedt u daarnaast nog het volgende:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.

Een verbeterde energieprestatie resulteert in een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

Buro Bentheimer adviesbureau te Amsterdam staat aangemerkt als erkend kwaliteitsadviseur EPA U bij de FedEC. Dat betekent dat wij onze kennis op peil houden door periodieke bijscholing en door altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.