020 – 261 2876 info@burobentheimer.nl

Energielabels voor woningen

Het energielabel is in 2007 ingevoerd als middel om in één oogopslag te zien wat de energieprestatie is van een gebouw of woning. Sinds januari 2021 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er is een nieuwe norm ingevoerd (NTA 8800) ter vervanging van de vorige norm en daarmee is ook een nieuw energielabel ingevoerd. De energie prestatie van een woning wordt voortaan uitgedrukt in kWh/m2. De NTA 8800 is uitgebreider dan de vorige norm. Omdat meer variabelen een rol spelen wordt de energieprestatie van een woning nauwkeuriger uitgedrukt in het energielabel.

Een andere wijziging die heeft plaatsgevonden is dat het niet meer mogelijk is om een energielabel op afstand aan te vragen. Bij verkoop of verhuur van uw woning is het nu alleen mogelijk om een energielabel aan te vragen bij een gecertificeerd bedrijf zoals Buro Bentheimer.

 

Energielabel en de huurpunten voor de verhuur van uw woning

Heeft u een energielabel nodig van uw woning in het kader van de huurpuntentelling omdat u uw woning gaat verhuren, dan moet een gecertificeerd bedrijf als Buro Bentheimer deze vaststellen.

Het energielabel is samen met de WOZ waarde, de meest bepalende factor voor het huidige Woningwaarderingsstelsel (WWS of huurpuntentelling). Het energielabel is zelfs belangrijker dan de WOZ waarde omdat deze laatste een gegeven is waar je weinig aan kan doen. Op de energieprestatie van een woning kunt u veel invloed uitoefenen en daarmee het energielabel verbeteren. Een goed energielabel is vaak doorslaggevend om een woning te helpen aan voldoende punten om het te kunnen verhuren in de geliberaliseerde sector.

 

 
 

EP maatwerkadvies

Bent u echter op zoek naar een advies om energie te besparen of om het energielabel te verbeteren, dan kunt u het beste een energie prestatie (EP) maatwerkadvies laten opstellen.

Een maatwerkadvies is een uitgebreid rapport waarin niet alleen een beschrijving wordt gegeven van de huidige bouwkundige en installatietechnische kenmerken van uw woning, maar ook verschillende maatregelen worden uitgewerkt om energie te besparen. In een helder overzicht ziet u welke energiebesparende maatregelen interessant zijn, wat voor investering hiervoor nodig is en welk energielabel met de maatregelen bereikt wordt.

Buro Bentheimer is volledig gecertificeerd om energielabels voor woningen en bedrijfspanden op te stellen. Onze gecertificeerde adviseurs hebben de afgelopen jaren honderden woningen in Amsterdam maar ook woningen in andere plaatsen van Nederland voorzien van energielabels en maatwerkadviezen al dan niet in combinatie met huurpuntentellingen. Dat maakt ons een van de meest ervaren adviesbureaus in de markt.